Tlakové uzávery - expandery

Rôzne hydraulické systémy majú spoločnú charakteristiku. Sú to systémy, v ktorých prúdi hydraulická kvapalina alebo plyn. Tieto médiá sa pohybujú v kanálikoch alebo trubkách. Kanáliky sa musia pri výrobe vŕtať z vonkajšej strany a následne musia byť niektoré konce znovu vzduchotesne uzatvorené a zároveň musia odolať tlaku systému proti vytlačeniu. Na tento účel sa použivajú expandery (tlakové zátky - uzávery). Oproti klasickým metódam majú výhodu v jednoduchej a rýchlej montáži, presnosti a veľkej tlakovej odolnosti.
Expandery sa vyrábajú z ocele, nerezi alebo kombinované. Podľa požadovanej pevnosti a odolnosti voči korózii majú rôzne tvary.
Online: 1
Tvorba eshop web stránky Trenčín by AM