Navarovacie kontakty

Navarovacie kontakty pre použitie hlavne v elektrotechnickom priemysle
- materiály: vyrábajú sa z ocele s pomedeným povrchom, z nerezové alebo hliníkové AlMg3
- jednoduché alebo dvojité navarovacie kontakty
Online: 1
Tvorba eshop web stránky Trenčín by AM