Kontakt

Sídlo spoločnosti: RIVET s.r.o.
Žabinská 18
911 05 Trenčín

Slovakia

tel/fax:
tel:

pracovná doba:
+421-32-6402 480
+421-32-6522 442


pondelok - piatok / 8.00-16.00 hod

e-mail:
web:

IČO:
IČ DPH:

číslo účtu:
IBAN:
SWIFT-BIC:

Výpis z OR:


www.rivet.sk

36319431
SK2020178567

311377593/7500
SK28 7500 0000 0003 1137 7593
CEKOSKBX


výpis z obchodného registra
Spoločnosť registrovaná v OR Okresného súdu Trenčín, vložka č. 12773/R
Obchodné oddelenie:
+421-32-6402 480
  +421-915-474 948
Ing. Martina Dlesková +421-32-6522 442
  +421-915-746 353
Viera Jasnická +421-32-6522 442
  +421-917-199 380
Administratíva:
Ľubica Šprtelová +421-32-6402 480
Sklad:
Slavomír Sedláček +421-32-6402 480
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk
Online: 1
Tvorba eshop web stránky Trenčín by AM